Arktisk Logistikworkshop
Feb 2nd 2022

Arctic DTUs årlige logistikworkshop med fokus på vidensdeling om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i feltsæsonen 2022 finder sted

Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 10.00-15.30 på DTU!

Logistikworkshoppen har til formål at fremme det tværfaglige samarbejde om feltaktiviteter og logistik i Arktis og Antarktis på tværs af forskningsinstitutioner, faglige netværk, kapacitetsplatforme, logistikvirksomheder, myndigheder mv.

 

Derfor inviterer Arctic DTU kolleger med logistikansvar fra de respektive forskningsinstitutionerne, virksomheder, logistik- og forskningsplatforme, til at præsenterer deres planlagte feltaktiviteter for den kommende feltsæson.

 

Vores egen Anna-Sofie, Sekretariatchef fra Arctic Hub holder oplæg om hvordan vi arbejder på at bygge varige broer, hvor viden kan rejse ubesværet mellem forskere, virksomheder, myndigheder, uddannelsessektoren og internationale partnere.

 

På arrangementet får du også mulighederne for at høre mere om logistisk støtte til forskningsprojekter i Arktis fra de eksisterende forskningsplatforme, samt virksomheder, der leverer løsninger inden for transport og logistik i Arktis.

 

Desuden vil der være rig mulighed for i pauser og under frokosten at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne, gense dine nuværende samarbejdspartnere og udvide dit netværk med potentielle samarbejdspartnere.

 

Bemærk at det er gratis deltagelse og programmet for logistikworkshoppen bliver lagt på hjemmesiden ca. 14 dage før arrangementet.

 

Tilmeld dig her senest den 27. januar 2022

 

Vil du holde oplæg med fokus på logistikken og hvor der er mulighed for samarbejdet på tværs af institutionerne omkring netop logistikken, kan du kontakte Arctic DTU på: arctic@dtu.dk. – emne: logistikworkshop