Guide til arktiske forskningscentre i Danmark

Copenhagen University, Arctic Hub, Science research

Her kan du blive klogere på de arktiske forskningscentre i Danmark. Vi håber, du vil finde det brugbart i forhold til at komme i kontakt med de rigtige mennesker og instititutioner.

 

Vær venligst opmærksom på, at dette på ingen måde er en fuldstændig liste, men at vi løbende opdaterer og forbedrer den. Derfor er du også meget velkommen til at gøre os opmærksom på, hvis du har forslag til tilføjelser til listen.

1
Aarhus Universitet

Arctic Research Centre Aarhus University 

ARC koncentrere sig om afsmeltning af kryosfæren, og hvilken betydning det får for klimaet, økosystemerne og samfundet. Disse studier involverer research, uddannelse og samarbejder med erhvervslivet. Yderligere leverer de konsulentbistand til nationale og internationale politiske departementer, lokalsamfund og offentligheden generelt.

 

2
Aalborg Universitet

Center for Arctic-Related Research Aalborg University 

AAU Arctic ønsker at fremme det arktiske samarbejde mellem AAU forskere internt såvel som mellem AAU-forskere og eksterne partnere.

Det geografiske interessefelt for AAU Arctic er det Cirkumpolare Nord (inkl. Grønland, Færøerne, den nordlige del af Skandinavien, Canada, Alaska og Rusland samt Nordatlanten og Polarhavet).

3
Roskilde Universitet

Center for Arctic Studies at Roskilde University

Center for Arktiske Studier på RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisnær, tværfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne grønlandske samfund, som en del af den arktiske region. Samarbejdet prioriterer synergier mellem forskning og uddannelsesudvikling, hvilket er i forlængelse af det igangværende samarbejde om studiestruktur og problemorienteret projektarbejde. CAS samler og synliggører RUC´s forskning om arktiske forhold internt og profilerer RUC eksternt. Det gør vi ved fortsat at udbygge relationer på tværs på RUC og med relevante samarbejdspartnere i Arktis.

4
Danmarks Tekniske Universitet

Arctic DTU – Technical University of Denmark 

Arctic DTU er placeret på DTU’s campus i Lyngby og i Sisimiut. De er ansvarlige for at promovere DTU’s arktiske aktiviteter indenfor research, uddannelse, innovation and forskningsbaseret rådgivning.

5
Copenhagen Business School

Copenhagen Business School 

Her kan du finde publikationer, projekter og afhandlinger fra Copenhagen Business School. Der er offentligt adgang til en række publicerede tekster i deres fulde længde skrevet af CBS’ forskere.

6
Syddansk Universitet

Marine Resource Governance in the Arctic –  The University of Southern Denmark 

Det overordnede formål med dette projekt på Syddansk Universitet er at identificere og yde bistand til at løse de udfordringer, som forskellige styrelser måtte have omkring levende marine ressourcer i det Arktiske Ocean forårsaget af den reducerede is.

7
Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Meteorologiske Institut

Som en del af Rigsfællesskabet har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) en lang tradition for at studere, monitorere og forudsige Grønlands vejr, atmosfære, ocean, is og klima.

8
Forum for Arktisk Research

Forum for Arctic Research (FAF)

Forskning udgør en væsentlig del af fundamentet for arktisk samarbejde og skaber grundlaget for vigtige politiske beslutninger om bæredygtig udvikling og miljø i Arktis. Som en del af udmøntningen af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, lancerede Danmark i 2016 en strategi for forskning og uddannelse vedr. Arktis med forslag til konkrete initiativer, der skal styrke den danske forskning i Arktis.

9
Københavns Universitet

Københavns Universitet

I forbindelse med forskning i Grønland/ Arktis, kan man rette henvendelse til Kristine Engel Arendt ved Københavns Universitet på e-mailen kea@science.ku.dk. 

 

 

 

Top photo: Københavns Universitet