Arctic Hub's politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Arctic Hub tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvilke personlige data vi indsamler om dig, formålet med indsamlingen, hvor længe vi opbevarer de personlige data, og så videre.

 

Arctic Hub vil altid overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger i Grønland og i Danmark. Vi vil løbende opdatere denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og sikre, at væsentlige ændringer i politikken bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

 

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger, er:

 

Arctic Hub Pikialaarfik, Kivioq 2 Postboks 570, 3900 Nuuk GLN: 5790 00 1954 161

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail: info@arctichub.gl

 

 

Formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger

For at kunne tilbyde dig den bedst mulige værdi af Arctic Hub tilbyder vi dig en række muligheder, som er nævnt nedenfor. Når du tilmelder dig, indsamler vi personlige oplysninger for at tilpasse kommunikation og tilbud til dine specifikke behov, ligesom vi bruger personlige oplysninger til at undersøge og analysere, hvem vores brugere er, og hvor de er placeret.

 

Vi behandler kun generelle personoplysninger i form af:

 

Navn, e-mail-adresse, land, din relation til Arktisk forskning.

 

Vi indsamler de personlige data direkte fra dig, når du kontakter os. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra tredjeparter.

 

 

Tilmeld dig “Join Arctic Hub”

Når du tilmelder dig på vores hjemmeside, kan du registrere forskellige oplysninger, der kan forbedre din brugeroplevelse. Vi indsamler generelle personoplysninger i form af:

 

• Navn, e-mail-adresse, land, din relation til Arktisk forskning, din placering.

 

 

Nyhedsbreve:

• Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi generelle personoplysninger, herunder navn og e-mail-adresse.

 

Book et møde:

Når du tilmelder dig, indsamler vi generelle personoplysninger i form af:

 

• Navn, e-mail-adresse, titel, arbejdsgiver.

 

• Placering.

 

• Vi beder dig også udfylde nogle oplysninger om dit formål med mødet.

 

 

Arrangementer:

Når du tilmelder dig vores arrangementer, bliver du bedt om at give personoplysninger, herunder:

 

• Navn, titel, organisation og e-mail-adresse.

 

• Afhængigt af typen af arrangement bliver du nogle gange bedt om at specificere dit sprog samt kostpræferencer.

 

Brugere af vores hjemmeside www.arctichub.gl:

 

I forbindelse med din brug af vores hjemmeside indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Dette gøres ved hjælp af såkaldte ‘cookies’. Du kan læse vores cookiepolitik her.

 

Vi bruger oplysningerne til at:

 

• Sørge for, at hjemmesiden fungerer korrekt.

 

• Udarbejde statistik over bevægelserne hos besøgende på vores hjemmeside.

 

• Optimere brugen af vores hjemmeside.

 

 

Vi bruger dine personlige oplysninger til at:

• Administrere dit abonnement på Arctic Hub.

 

• Sende dig information og nyheder om Arctic Hub samt invitationer til arrangementer.

 

• Administrere dine tilmeldinger til vores arrangementer.

 

• Sende dig evalueringsformularer efter deltagelse i vores arrangementer.

 

• Dokumentere vores arbejde. Arctic Hub tager billeder ved vores præsentationer og arrangementer. Vi bruger billederne til dokumentation og kommunikation om vores arbejde til bidragydere, frivillige, partnere osv. Billederne bruges på Arctic Hubs hjemmeside, sociale medier og i trykte materialer. Det er ikke muligt at undgå, at identificerbare personer optræder på disse billeder.

 

• Undersøge, analysere og dokumentere, hvem der bruger Arctic Hub, vores hjemmeside og vores tilbud.

 

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger

Retningslinjerne for vores behandling af dine personlige oplysninger afhænger af typen af personlige oplysninger og formålet med behandlingen. I de fleste tilfælde behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde en aftale med dig om dit medlemskab. Dette gælder, når:

 

• Du tilmelder dig ‘Join the Hub’.

 

• Du booker et møde.

 

• Du tilmelder dig et Arctic Hub-arrangement.

 

Retningsgrundlaget for behandling af dine almindelige personlige oplysninger er afsnit 6 (1) (2) i kongelig forordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om behandling af personoplysninger og artikel 6 (1) (b) i databeskyttelsesloven, da behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller for at vi kan håndtere henvendelser inden dit eventuelle møde med os.

 

Hvis du har accepteret det, behandler vi personoplysninger i henhold til afsnit 6 (1) (1) i loven om behandling af personoplysninger og artikel 6 (1) (a) i databeskyttelsesloven. Dette gælder, når:

 

• Du accepterer brugen af cookies til markedsføringsformål og vores deling af disse oplysninger til sociale medier. Du giver også samtykke til disse cookies i overensstemmelse med afsnit 3 i reglerne om cookies.

 

Vi kan behandle dine personlige oplysninger på grundlag af en offentlig interesse, jf. afsnit 6 (1) (7) i loven om behandling af personoplysninger og artikel 6 (1) (e) i databeskyttelsesloven, medmindre din ret til at beskytte dine personoplysninger går forud for vores offentlige interesse i behandlingen af dine data.

 

Dette gælder f.eks. når:

 

• Vi offentliggør fotos fra arrangementer.

 

• Du tilmelder dig vores nyhedsbreve, efter du har givet samtykke i overensstemmelse med afsnit 10 i den danske markedsføringslov.

 

• Du accepterer brugen af cookies til rent statistiske formål. Du giver dog samtykke til disse cookies i overensstemmelse med afsnit 3 i reglerne om cookies.

 

 

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger videregives til eksterne leverandører og partnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi bruger eksterne partnere til IT-drift, hosting osv. Disse virksomheder er databehandlere og behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at opfylde deres aftale med os, og de skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandlingsaftaler med alle vores databehandlere.

 

Vi videregiver kun dine oplysninger til tredjeparter i det omfang, vi er forpligtede til det ved lov eller med dit udtrykkelige samtykke.

 

 

Opbevaring og sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personlige oplysninger i den periode, der er relevant i forhold til at opfylde formålet med informationen, og i løbet af den periode, vi har brug for de personlige oplysninger for at dokumentere, at vi overholder kravene i henhold til loven, f.eks. bogføringsloven og markedsføringsloven. Perioden afhænger af arten af oplysningerne og årsagen til opbevaringen. Generelt opbevarer vi regnskabsdokumenter i 5 år fra udgangen af det seneste regnskabsår og dokumentation for overholdelse af den danske markedsføringslov i 2 år fra den sidste kontakt med dig, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dem længere i henhold til arkivlovgivningen, eller i tilfælde af en konkret klage eller tvist.

 

 

Dine rettigheder

Du har rettigheder i forhold til Arctic Hubs behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, bedes du kontakte os på info@arctichub.dk.

 

• Adgang til personlige oplysninger

 

Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi behandler om dig, herunder formålet med indsamlingen af de personlige oplysninger. Vi vil imødekomme din anmodning om adgang så hurtigt som muligt og efter at have sikret, at du er den berørte person.

 

• Rettelse

 

Du har ret til at få eventuelle ukorrekte personoplysninger om dig selv rettet af os. Hvis du bliver opmærksom på ukorrekte oplysninger, vi har registreret om dig, bedes du skrive til os, så vi kan rette oplysningerne. Du vil blive bedt om at bevise, at du er den berørte person.

 

• Sletning

 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller nogle af dine personlige oplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andre retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du vil blive bedt om at bevise, at du er den berørte person.

 

• Begrænsning af behandling

 

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personlige oplysninger begrænset. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve denne ret.

 

• Dataportabilitet

 

Du har ret til at modtage dine egne personlige oplysninger i en struktureret, almindelig og maskinlæsbar form, når behandlingsgrundlaget er kontrakt eller samtykke.

 

• Ret til at gøre indsigelse

 

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod en behandling, f.eks. hvis behandlingen er baseret på artikel 6 i databeskyttelsesloven, afsnit 1 (e) (offentlig interesse) og afsnit 1 (f) (berettiget interesse). Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål.

 

• Tilbagetrækning af samtykke

 

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagetrækningen af dit samtykke. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

 

Arctic Hubs brug af billeder

Hvis du finder et billede af dig selv på Arctic Hubs hjemmeside eller på sociale medier, som du ikke ønsker at blive vist, kan du kontakte os på info@arctichub.gl til enhver tid og bede om at få det slettet.

 

 

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan have en dialog og forklare den konkrete situation.

 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du klage til den danske datatilsynsmyndighed:

 

Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Telefon 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk

 

 

Arctic Hubs cookiepolitik

Arctic Hub bruger cookies for at sikre funktionerne på vores hjemmeside og optimere brugen af vores hjemmeside for at gøre oplevelsen bedre for dig. Ved hjælp af Google Analytics bruger vi også dine personlige data til at udføre analyser og statistiske beregninger af aktiviteter på vores hjemmeside. Vores cookies udløber efter 12 måneder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at fjerne markeringen af kasserne i cookie-manageren.

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan have en dialog og forklare den konkrete situation.

 

Ansvarlig for behandlingen af dine cookies er:

 

Arctic Hub Pikialaarfik, Kivioq 2 Postboks 570, 3900 Nuuk GLN: 5790 00 1954 161

 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte den danske Datatilsynet:

 

Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Telefon 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk