FAQ

Spørgsmål, som vi får ret ofte...

Hvad er en ‘hub’ egentlig?

I teknisk fagsprog er en hub en enhed, som forbinder en række andre enheder i et fælles netværk. Vores hub fungerer på samme måde, men på et menneskeligt plan. Vi er en samlende platform, som forbinder en række aktører, så det bliver lettere for dem at etablere kontakt med hinanden.

Hvem finansierer Arctic Hub?

Arctic Hub er skabt i samarbejde mellem Danmark og Grønland og bliver samfinansieret af de to lande. Der er afsat henholdsvis 750.000 kr. årligt fra den grønlandske finanslov og 3 mio. årligt fra den danske finanslov i perioden 2019-2022. Initiativet udspringer af et fælles ønske om at skabe en international forskningshub i Nuuk, der kan fungerer som en samlende platform for arktisk forskning

Er Arctic Hub en medlemsorganisation?

Nej, du skal ikke betale kontigent eller melde dig ind nogle steder for at få gavn af Arctic Hub. Vores inititativer og aktiviteter er åbne for alle.

Kan Arctic Hub indgå som samarbejdspartner i mit forskningsprojekt?

Arctic hub indgår ikke som partner i forskningsprojekter. Du kan kun nævne Arctic Hub som samarbejdspartner i projekter, fondsansøgninger eller lignende, hvis du har vores skriftlige godkendelse. Men vi vil til gengæld meget gerne guide dig i din jagt på lokale partnere.

Vil Arctic Hub formidle mit forskningsprojekt?

Det kan meget vel være. Arctic Hub formidler udvalgt forskning på tværs af institutioner og landegrænser. Det gør vi på vores egen hjemmeside og sociale medier. Hvis du gerne vil nå bredt ud med din forskning, er du derfor altid velkommen til at kontakte os og fortælle om dit forskningsprojekt. Så tager vi stilling til, om det er noget, vi kan formidle på vores platforme.