“Forskning gør en forskel, når den omsættes til praksis”

Mød bestyrelsesformanden for Arctic Hub.

 

Af Phillippa Mangalika Maigaard Filtenborg

 

Der bliver indsamlet meget værdifuld viden i Grønland. Men der findes ikke rigtig noget sted, hvor det hele er samlet, og hvor man har mulighed for at dele viden. Derfor besluttede regeringerne i Grønland og Danmark at finansiere en hub, der koncentrerer sig om at bygge bro mellem forskning og samfund. Hubben skal derudover også give politikere mulighed for at blive opdateret på de nyeste forskningsresultater.

 

”Hubben er vigtig, fordi videnskab først bliver noget værd, når resultaterne kan omsættes til gavn for samfundet. For at bringe viden ud i samfundet er man nødt til at gøre den tilgængelig”

Ulrik Korsholm, Bestyrelsesformand for Arctic Hub

 

Grønland er ikke ansvarlig for klimaforandringerne. Men Grønland oplever alle konsekvenserne af dem. Derfor kigger hele verden mod Arktis for at finde svar. Arctic Hub skal være en tragt for de svar og et facilitere dialog.

 

”Når du skal forske i Arktis, stiller Arctic Hub et fælleskab til rådighed. Vi vil hjælpe forskere med at række ud til lokale, så deres resultater kan komme ud og arbejde i samfundet. Vi kan også hjælpe med at navigere i de retningslinjer, der er gældende, når man skal forske i Arktis. Samtidig vil vi skabe et forskerfælleskab, hvor man som forsker kan etablere kontakt til andre forskere og søge samarbejde og sparring”, siger bestyrelsesformand Ulrik Korsholm

 

Arctic Hub deler matrikel med Grønlands Universitet og Grønlands Naturinstitut. På den måde er hubben tæt på meget af den forskning, der bliver foretaget i Grønland såsom isens historie, evolutionen af det oprindelige folk, økosystemernes forandringer, uddannelse, handel, sjældne mineraler, social ulighed, infrastruktur og sundhed for blot at nævne nogle af de mange forskningsområder.

 

”Arctic Hub er opstået for at undgå, at vi taber vigtig viden på gulvet og for at sikre handling i de kommende år. Vi anser hubben for at være selve hjertet i arktisk forskning”, siger Ulrik Korsholm.

 

Mød de øvrige bestyrelsesmedlemmer af Arctic Hub