Etiske retningslinjer skal sikre, at forskere giver noget retur til lokalsamfundet

Locals and researchers working together on the Qimmeq-research project, dog sleighs, dog sled, Scientist at the ice, Arctic Hub, science, research, Greenland,

Går alt vel skal lokale folk i byer og bygder i samarbejde med videnskabsfolk formulere et sæt etiske retningslinjer for forskning i Grønland. Formåler er, at forskere kvitterer for den viden, lokale folk begaver dem med. Så forskningen kan være til nytte for Grønland.

 

Af Uffe Wilken, polarfronten

 

Fortællingen har været den samme gennem de seneste år. Forskere fra nær og fjern dumper ned i små byer, interviewer og snakker med de lokale folk og fangere om deres projekt, og flyver så hjem igen for at arbejde videre med deres ny viden. Her giver den ellers i andre sammenhænge velmente opfordring leave nothing but your footprint en anden mening: De tilrejsende får noget, de kan bruge i deres forskning, men efterlader intet til dem, de har tilbragt tid med, og som har formidlet deres lokale viden. Dette misforhold er en af de ting, nye etiske retningslinjer for forskningspraksis i Grønland skal rette op på.

 

Viden tur-retur

Josephine Nymand er forsker på Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) og formand for Grønlands Forskningsråd. Hun er en af dem, der arbejder på at få skabt nogle etiske retningslinjer:

 

”De seneste mange år har forskningsrådet diskuteret, hvordan vi skulle forholde os til, at der i Grønland ikke er etiske retningslinjer for at forske i Grønland. Derfor søger vi sammen med professor Elizabeth Rink fra Montana State University midler til et fælles projekt om at få formuleret et etisk regelsæt om, hvordan forskere på feltarbejde i Grønland skal forholde sig.”

 

Arbejdet med at formulere de etiske retningslinjer er ikke nyt. Tilbage fra 1996 ligger der et dokument, hvor det hedder, at der bør være forskningsetiske retningslinjer i Grønland – der er bare ikke sket noget siden da. Josephine Nymand siger:

 

”Det ligger i tiden, at der skal være en form for tilbagelevering af resultater og vidensdeling med de mennesker, forskerne har involveret. De skal formidle deres resultater tilbage til samfundet, og det er noget, vi længe har ønsket skulle formaliseres.”

 

Josephine Nymand understreger, at det er ikke en enkelt hændelse, der har været årsag til projektet, men mere en voksende erkendelse af, at der er et behov. Men én ting er at have nogle intentioner om bl.a. vidensdeling, der er nedfældet i et officielt papir. En anden ting er at få eksempelvis fangeren i Qaanaaq til at se fordelene i overhovedet at bruge tid på at samarbejde med tilrejsende forskere.

Fra modspiller til medspiller

Hvis vi bliver lidt ved fangeren fra Qaanaaq er spørgsmålet: Hvordan overtaler man ham til at blive en aktiv medspiller i arbejdet med at udforme forskningsetiske retningslinjer. Noget der sandsynligvis ligger ham fjernt, men som i sidste ende forhåbentligvis vil være til gavn for ham? Til det siger Josephine Nymand:

 

”I Nuuk og de største byer er forskning nok mere oppe i øjenhøjde, og folk mere vant til at indgå i samarbejder med forskere. Men det er anderledes i de mindre samfund. Derfor har vi identificeret nogle byer og bygder, som vi gerne vil i dialog med – hvordan kan de forestille sig et meningsfuldt samarbejde.”

 

At opbygge den slags samarbejder tager tid. Josephine Nymand siger:

 

”Jo, det tager tid. Gitte Adler Reimer (rektor på Ilisimatusarfik, red.) og Elisabeth Rink brugte en del tid på forarbejde i en bygd hen over en sommerperiode. Året efter kom de tilbage og formede nogle forskningsspørgsmål, som også bygden var interesseret i at få svar på. Det kræver tid og midler, og at man kommer tilbage og fortsætter dialogen for at skabe en forståelse hos folk, at det her er noget, der også kan komme dem til gode.”

 

Det er kun ret og rimeligt, at forskere kvitterer for den tid og viden, som lokale folk har begavet dem med. Men hvad kan de lokale bruge den viden til – hvor er nytteværdien for dem og for det grønlandske samfund? Til det siger Josephine Nymand:

 

”Det er et spørgsmål om at kende den værdi, min viden om mit samfund har – at den viden betyder noget for andre end mig selv. Så nytten for et lille samfund kan være, at de er med til i fællesskab at definere nogle forskningsspørgsmål, som de kan få svar på. Folk kan få indflydelse på de spørgsmål, der stilles, og den forskning, der udføres.”

 

Kontakt Josephine Nymand. 

Denne artikel er en del af et temanummer af Polarfronten om Arctic Hub. Udgivelsen er lavet som et samarbejde mellem Arctic Hub og Polarfronten.

Billede
Top banner Der er dog også undtagelser, hvor forskningsprojekter har et positivt samarbejde og efterfølgende videndeling med lokalsamfundene. Et eksempel er Qimmeq-projektet om den grønlandske slædehunds genetik og kulturhistorie. På billedet ses biolog Anders Hansen og en lokal fanger tage en DNA-prøve på en slædehund i Østgrønland
Billede 1 Af Carsten Egevang