Katrine efterligner klimaforandringerne 

Hvordan vil et varmere klima påvirke en helt almindelig vestgrønlandsk tundra?

 

Af Nicoline Larsen

 

Hvordan vil et varmere klima påvirke en typisk vestgrønlandsk tundra? Det er spørgsmålet som biolog Kathrine Raundrup fra Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut undersøger. 

 

På verdensplan forventer forskerne, at temperaturen vil stige mellem 2-4 grader som konsekvens af klimaforandringerne. På Pinngortitaleriffiks forskningsstation i Kobbefjorden forsøger Katrine Raundrup og hendes kollegaer at fastslå, hvad det vil have af konsekvenser for de planter, som vokser på den vestgrønlandske tundra. Arctic Hub fulgte Katrine Raundrup på en af hendes mange ture ind til forskningsstationen, der ligger lige uden for Nuuk. 

 

Her viste Katrine Raundrup os de forskellige forsøgsopstillinger, som forskerne har lavet for at finde ud af, hvordan planterne reagerer på de forandringer i klimaet, man forventer at se i fremtiden. Forsøgsopstillingerne efterligner derfor prognoserne for fremtidens vejrforhold.  

 

Den ene forsøgsopstilling skaber et varmere klima for planterne ved hjælp af plexiglas. En anden opstilling skærmer planterne fra solen med et tæppe for at simulere en fremtid, hvor der er mere overskyet på grund ad klimaforandringer.  

Se videoen ovenfor artiklen for at se, hvordan planterne reagere på det. 

 

Det arbejde, som Katrine Raundrup og hendes kolleger laver på forskningsstationen i Kobbefjorden, er en del af et langtidsmonitoreringsprogram ved navn Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Et forskningsprogram, der har stået på i over 25 år.

 

Når man langtidsmonitorere betyder det, at man indsamler data over mange år i stedet for blot et enkelt år. Med den tilgang opnår man en dybere forståelse for det område, man undersøger, og de processer som forårsages af klimaforandringer. Og så undgår man også at springe til forhastede konklusioner baseret på eksempelvis en rigtig våd sommer.  

 

Læs mere om Greenland Ecosystem Monitoring på www.g-e-m.dk.