Sådan finder du rundt i de grønlandske forskningsinstitutioner

Ilimmarfik, Pinngortitaleriffik, Ilisimatusarfik, Arctic Hub, Greenland research

Her kan du blive klogere på de grønlandske forskningsinstitutioner. Vi håber, du vil finde det brugbart i forhold til at komme i gang med dit forskningsprojekt i Grønland.

 

 

Vær venligst opmærksom på, at dette på ingen måde er en fuldstændig liste, men at vi løbende opdaterer og forbedrer den. Derfor er du også meget velkommen til at gøre os opmærksom på, hvis du har forslag til tilføjelser til listen.

 

1
Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, som skaber viden og innovation i en region i hastig forandring. Ilisimatusarfik uddanner både til det private og det offentlige arbejdsmarked og laver forskning og uddannelser inden for humaniora-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Ilisimatusarfik prioriterer samarbejdet med omverdenen højt, lokalt såvel som internationalt. Ilisimatusarfik har de følgende institutter og afdelinger:

 

2
Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut

Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut forsker i de levende ressourcer, dyr og planter, og i miljøet i og omkring Grønland, samt rådgiver Grønlands Selvstyre, kommunerne og andre instanser. Naturinstituttet rummer følgende faglige afdelinger:

3
Grønlands Klimaforskningscenter 

Grønlands Klimaforskningscenter 

GCRC er et internationalt forskningscenter, hvis ansatte er eksperter i klimaforandringens påvirkning på det arktiske økosystem og samfund. De rummer således både kompetencer inden for naturvidenskab og socialvidenskab.

4
Arctic DTU Sisimiut 

Arctic DTU Sisimiut 

DTU’s campusområde i Sisimiut huser studerende på diplomingeniøruddannelserne i Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Fiskeriteknologi samt Nordic Master i Cold Climate Engineering og Arktisk Semester. Derudover udføres der en række forskningsaktiviteter og feltarbejde fra Sisimiut.

5
Asiaq Greenland Survey

Asiaq Greenland Survey

ASIAQ Greenland Survey laver forundersøgelser og forskning baseret på ikke levende fysiske data fra miljøet i Grønland. ASIAQs data stammer fra kortlægning af byer og bygder samt det åbne land, målinger af vandressourcer, klimamonitoreringer, jordbundsundersøgelser og landmålinger af byggeprojekter.

6
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en internationalt orienteret, uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Kontoret i Nuuk bistår myndigheder, befolkning og virksomheder med rådgivning og faglig viden om forhold vedrørende råvarer og klima.

7
Grønlands Landsbibliotek og Groenlandica

Grønlands Landsbibliotek og Groenlandica

Nunatta Atuagaateqarfia er folkebibliotek for Nuuk og centralbibliotek for Grønland. På biblioteket kan du låne bøger og tidsskrifter, lydbøger, DVD-film samt konsol- og pc-spil. På læsesalen kan du læse de nyeste tidsskrifter eller aviser.

Groenlandica varetager en række sideordnede opgaver. Såsom at bidrage til sikringen af den grønlandske kulturarv gennem indsamling, registrering og bevaring af alle udgivne grønlandske bøger, aviser, blade og andet. Groenlandicas samling er fysisk placeret i Ilimmarfik, universitetsparken, i dels et sikret magasin og dels et offentligt tilgængeligt bibliotek.

8
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 

Museet har landsdækkende arbejdsopgaver indenfor arkæologi, nyere tids historie, kunst og kunsthåndværk. Museet rummer de centrale registre over fredede bygninger og fortidsminder og varetager fredningslovens bestemmelser om fredning af fortidsminder og bygninger.Museet udsteder tilladelser til udgravning af fortidsminder og fossiler. Alt udgravet materiale tilhører Grønland. Grønlands Nationalmuseum indstiller, hvor udgravet materiale skal placeres.

9
De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS) 

De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS) 

De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS) er et internationalt orienteret, uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Kontoret i Nuuk bistår myndigheder, befolkning og virksomheder med rådgivning og faglig viden om forhold vedrørende råstoffer og klima.

10
Grønlands Statistik

Grønlands Statistik

Grønlands hovedåre for statistikker. Det primære formål med Grønlands Statistik er at sikre en solid database til brug for politiske og administrative beslutninger samt analyser. Databasen er også tænkt til brug for samfundsvidenskabelig forskning. Statistikkens kilder er primært administrativt registreret data.

11

Droning Ingrids Hospital (Sana)

Droning Ingrids Hospital er et hospital i Nuuk. Hospitalet fungerer ikke bare som kommunens hospital, men som det vigtigste i hele Grønland. Hospitalet har omkring 130 sengepladser.