Arctic Hub-ip inunnut paasissutissat pillugit politikkia

Arctic Hub-ip inuttut paasissutissaatitit pimooruppai, inunnullu paasissutissat pillugit politikkimi atuarsinnaavat inummut paasissutissat ilinnut tunngasut sorliit pisuni assigiinngitsuni katersortarnerivut, paasissutissat sumut atortarnerivut, qanoq sivisutigisumik paasissutissat pigisarnerivut il.il.

 

Arctic Hub-ip Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu inunnut paasissutissat pillugit inatsisit  qanoq ilisukkulluunniit malittuassavai. Annertuumik allannguutit nittartakkatsinni tamanut saqqummiunneqartassapput.

 

Paasissutissanut akisussasoq aamma attaveqarnissamut paasissutissat

Paasissutissat ilinnut tunngasut pillugit akisussaasoq tassaavoq:

 

Arctic Hub

Pikialaarfik, Kivioq 2

Postbox 570, 3900 Nuuk

GLN: 5790 00 1954 161

 

Paasissutissat ilinnut tunngasut  passunneqarnerannut apeqqutissaqaruit e-mailikkut uunga attaveqarfigisinnaavatsigut: info@arctichub.gl

 

Paasissutissat ilinnut tunngasut passunnerisa siunertaat

Arctic Hub sapinngisamik pitsaanerpaamik ilinnut sunniuteqartinniarlugu periarfissat arlallit ataaniittut ilinnut neqeroorutigaavut. Nalunaarsortikkuit inummut paasissutissat katersussavavut attaveqaqatigiinneq illillu pisariaqartitatit imminnut naleqqussarniarlugit, soorlu aamma inummut paasissutissat atortarivut paasiniarlugu atuisuvut kikkuunersut sumiinnersullu.

 

Inummut paasissutissat nalinginnaasut taamaallaat atortarpavut, ukuusut:

 

Ateq, e-mailadresse, nuna, Issittumi ilisimatuutut misissuinermut illit qanoq attuumassuteqarnerit.

 

Inummut paasissutissat saaffiginnittoqartillugu toqqaannartumik  pisarpavut. Illit  pillutit paasissutissat taamaallaat ilinnit pisinnaavavut – allanit pineq ajorpavut.

 

Join Arctic Hub:

Nittartakkatsinnut nalunaarsortikkuit paasissutissat assigiinngitsut nalunaarsussallugit periarfissaqarputit atuisutut pitsaanerusumik misigisaqarnissannut iluaqutaalersitsisinnaasunik. Inummut paasissutissat nalinginnaasut katersortarpavut, tassaasut:

 • Ateq, e-mailadresse, nuna, Issittumi ilisimatuutut misissuinermut illit qanoq attuumassuteqarnerit sumiinnerillu.

 

Nutaarsiassat:

 • Nutaarsiassanik allagarsisarusullutit nalunaaruit inummut paasissutissat nalinginnaasut katersortarpavut, tassunga ilaallutik ateq aamma e-mailadresse.

 

Book a meeting (Ataatsimiinnissamik inniminniigit):

Nalunaarsortikkuit paasissutissat nalinginnaassut katersortarpavut, tassaasut:

 

 • Ateq, e-mailadresse, taaguut, sulisitsisoq.
 • Sumiiffik.
 • Saniatigut qinnuigissavatsigit ataatsimiinnissamut siunertarisat pillugu paasissutissat arlallit immersoqqullugit.

 

Aaqqissuussinerit

Aaqqissuussinitsinnut nalunaaruit qinnuigineqassaatit inummut paasissutissat nalunaarutigeqqullugit, taakkununnga ilaallutik

 

 • Ateq, taaguut, suliffeqarfik aamma e-mailadresse.
 • Saniatigut aamma ilaannikkut – aaqqissuussinerup suunera apeqqutaalluni – oqaatsit nerisallu pillugit aperineqartassaatit.

 

Nittartakkatsinnik www.arctichub.gl atuisut:

 

Nittartakkatta ilinnit atorneqarneranut atatillugu illit pillutit nittartakkamillu atuinerit pillugu paasissutissat illit nittartakkatsinnik atuinikkut  isumamineersumik katersortarpavut. Tamanna pisarpoq ”cookies”-inik taaneqartartunik atuinikkut. Cookiesit pillugit politikkerput uani atuarsinnaavat.

 

Paasissutissat makkununnga atortarpavut:

 

 • nittartakkatta atuussinnaaneranut ilinnut atugassanngortinnera,
 • nittartakkatsinnik takusaasut pillugit naatsorsueqqissaarneq, aamma
 • nittartakkatta atorneqarnera pitsaanerulersillugu.

 

Ilinnut paasissutissat makkununnga atortarpavut:

 • Arctic Hub-imut ilanngunniarlutit nalunaarnerpit aqunnera.
 • Arctic Hub pillugu paasissutissat nutaarsiassallu aamma aaqqissuussinitsinnut peqataanissamut neqeroorutip nassiunneri.
 • Aaqqissuussatsinnut peqataaniarnermut nalunaarnivit aqunneri.
 • Aaqqissuussinitsinnut peqataareeraangavit naliliinermut immersugassat ilinnut nassiunneri.
 • Suliatsinnut uppernarsaatit. Arctic Hub aallarniinitsinnit aaqqissuussinitsinnillu assiliisarpoq. Assit atortarpavut uppernarsaatitut aamma suliatsinnik tapiisutsinnut, nammineq kajumissutsiminnik sulisunut, suleqatigisatsinnut allanullu ingerlatitseqqiinitsinnut. Assit Arctic Hub-ip nittartagaani atorneqartarput,  Arctic Hub-ip inoqatinut attaveqaataasigut aamma naqitanngortitsinerni. Assini inuit kikkuunerinik ilisarineqarsinnaasut ilaanissaat pinngitsoorneqarsinnaanngilaq.
 • Kikkut Arctic Hub-imik, nittartakkatsinnik neqeroorutitsinnillu atuisuunersut misissorlugit, misissoqqissaarlugit uppernarsarlugillu.

 

Inummut paasissutissat ilinnut tunngasut passunnissaannut inatsisitigut tunngaviit

Inummut paasissutissat ilinnut tunngasut passunnissaannut inatsisit assigiinngitsut tunngavigisarpavut. Inatsisitigut tunngaviusut sorliit atornissaannut paasissutissap suunera paasissutissaativillu passussatta sumut atorneqarneqarnissaat apeqqutaavoq.

 

Pisuni amerlanerpaani paasissutissat ilinnut tunngasut atortarpavut ilaasortaanissannut ilinnik isumaqatigiissut eqqortinniarlugu. Tamanna ukunani atuuppoq:

 • Join the Hub-imut nalunaarsorneqaruit,
 • ataatsimiinnissamik inniminniiguit,
 • Arctic Hub-ip aaqqissuussaanut nalunaaruit.

 

Inummut paasissutissat nalinginnaasut ilinnut tunngasut pillugit passussinissamut inatsisitigut tunngaviusoq tassaavoq § 6, stk.  1, nr. 2 uani: (anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af Lov om behandling af personoplysninger og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b) = Inunnut paasissutissat passunneqarnissaat aamma paasissutissat illersorneqarnissaat pillugit peqqussummi artikel 6, imm. 1 (b) Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarneranut peqqussut nr. 1238 14. oktobari 2016-meersoq), tassa paasissutissat ilinnut tunngasut pisariaqarmata ilinnik isumaqatigiissut eqqortinniarlugu imaluunniit ataatsimeeqatigissagutsigit tamanna pitinnagu apeqquteqaatit passussinnaaniassagatsigit.

 

Inummut paasissutissat atortarpavut matumunnga akuersisimaguit Inunnut paasissutissat passunneqarnissaat aamma paasissutissat illersorneqarnissaat pillugit peqqussummi artikel 6, imm. 1 litra a Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarneranut peqqussut nr. 1238 14. oktobari 2016-meersumi § 6, imm. 1, nr. 1 naapertorlugu. Imaakkaangat tamanna atuuttarpoq:

 

 • Niuffaffimmi nittarsaassinissaq siunertaralugu cookiesinik atuineq paasissutissanillu taakkuninnga uagut inuit attaveqaqatigiittarfiinut ingerlatitseqqinnerput akueraat. Cookiesit taakku aamma akuersissuteqarfigaatit cookiesit pillugit nalunaarummi § 3 naapertorlugu.

 

Aamma periarfissaqarpugut paasissutissat ilinnut tunngasut nalinginnaasut passutissallugit, tassa tamanut ammasumik paasissutissat ilinnut tunngasut passutissallugit soqutigisaqaratta, Inunnut paasissutissat passunneqarnissaat aamma paasissutissat illersorneqarnissaat pillugit peqqussummi artikel 6, imm. 1 litra e Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarneranut peqqussut nr. 1238 14. oktobari 2016-meersumi § 6, imm. 1, nr. 7 naapertorlugu, illit nammineq paasissutissat nalinginnaasut ilinnut tunngasut illersorneqarnissaat pillugit illit soqutigisatit uagut paasissutissanik ilinnut tunngasunik inatsisit naapertorlugit passussinissatsinnik aporfiliisuunngippat.

 

Tamanna makkunani atuuppoq:

 • Aaqqissuussanit assilisat tamanut saqqummiuppavut.
 • Nutaarsiassanik allagaativut illit pisartagarilerumavatit, danskit pilerisaarinermut inatsisaanni § 10 naapertorlugu akuersiguit.
 • Naatsorsueqqissaarnerinnarmut cookiesinik atuineq akueraat. Kisianni cookiesit taakku danskit cookiesit pillugit nalunaarutaanni § 3 naapertorlugu akueraatit.

 

Paasissutissat ilinnut tunngasut ingerlateqqittarpavut

Paasissutissat ilinnut tunngasut avataaniit pilersuisutsinnut suleqatigisatsinnullu tunniunneqartarput uagut sinnerluta paasissutissanik passussisunut. Avataaniit suleqatigisat atortarpavut ilaatigut IT-mik ingerlatsinermut, hosting-imut il.il. Ingerlatsiviit taakku paasissutissanik passussisuupput ilitsersuinerpullu naapertorlugu paasissutissanik passussisarput. Paasissutissanik passussisartut paasissutissat allamut atussanngilaat, taamaallaat isumaqatigiissuteqarnitsinni allaasimasunut paasissutissallu allanut oqaatigisussaanagit. Paasissutissanik passussisuvut tamaasa paasissutissanik passussineq pillugu atsioqatigiilluta isumaqatigiissuteqarfigaavut.

 

Paasissutissat ilinnut tunngasut taamaallaat allanut tunniuttarpavut inatsisit naapertorlugit taaamaliortussaagaangatta imaluunniit illit erseqqissumik akuersereernerit tunngavigalugu.

 

Paasissutissat ilinnut tunngasut toqqorneqartarnerat nunguterneqartarnerallu

 

Inummut paasissutissat piffissami atorfissaaniinnaq toqqorsimatittarpavut uppernarsarniarlugu inatsisini piumasarineqartut malikkivut, ass. naatsorsuutinik allattuineq pillugu aamma pilerisaarinermut inatsisit. Sivisussusaanut apeqqutaavoq  paasissutissat suuneri toqqornerinullu peqqutaasoq. Malittarisassatut nalinginnaasutut naatsorsuutinik allattuinermi ilanngussat ukiup naatsorsuiffiusup naaneraniit ukiuni 5-ni toqqorsivimmiitittarpavut, aamma danskit pilerisaarineq pillugu inatsisaat naapertorlugu ilinnik attaveqarnitta kingulliup kingornatigut ukiuni marlunni toqqortarisarpavut, imaanngippat toqqorsineq pillugu inatsit naapertorlugu sivisunerusumik toqqorsimatissagivut, imaluunniit maalaaruteqartoqarpat isumaqatigiinngitsoqarpalluunniit.

 

Pisinnaatitaaffitit

Paasissutissat ilinnut tunngasut pillugit  Arctic Hub-ip passussinerani arlalinnik pisinnaatitaaffeqarputit. Pisinnaatitaaffiit taakku ataani atuarsinnaavatit. Pisinnaatitaaffiit taakku ilaat ataaseq arlallilluunniit atorusukkukkit attaveqarfigisinnaavatsigut uunga: info@arctichub.dk.

 

 • Takunnissinnaanerit: Paasissutissat ilinnut tunngasut passussavut, tassunga ilaallutik siunertarisat paasissutissanik katersuinermut tunngaviusut. Takunnissinnaanermut qinnuteqarnerit piaarnerpaamik suliarissavarput illit ilumoortumik taannaasutit qulakkeereerutsigu.
 • Naqqiineq: Paasissutissat ilinnut tunngasut kukkusut uagutsinnit aaqqinneqarnissaat pisinnaatitaaffigaat. Paasissutissani ilinnut tunngasuni nalunaarsorsimasatsinni kukkuneqartoq malugigukku uagutsinnut allallutit saaffiginninnissannut kaammattorpatsigit, kukkuneq iluarsineqarniassammat. Qinnuigineqassaatit illiunerit uppernarsaqqullugu.
 • Nungutiterisarneq: Ilaanneeriarluni paasissutissanik ilinnut tunngasut tamaasa ilaannaasaluunniit peerneqarnissaannut pisinnaatitaaffeqarputit, ass. akuersinerit utertikkukku, uagullu passussinerup nanginnissaanut inatsisitigut allatigut tunngavissaqanngikkutta. Qinnuigineqassaatit illiunerit uppernarsaqqullugu.
 • Passussinermut killiliineq: Ilaanneeriarluni paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinerup killeqartinnissaa pisinnaatitaaffigaat. Pisinnaatitaaffik taanna atorusukkukku attavigigisigut.
 • Paasissutissanik ingerlatitseqqinneq: Paasissutissat ilinnut tunngasut illit nammineq uagutsinnut tunniussavit tigunissaannut pisinnaatitaavutit, formatimi aaqqissuulluakkami, nalinginnaasumik atorneqartumi maskiinakkullu atuarneqarsinnaasumi passussinermut tunngaviusoq tassaappat isumaqatigiissut imaluunniit akuersineq.
 • Maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffik: Pisut ilaanni passussineq pillugu maalaaruteqarnissannut pisinnaatitaaffeqarputit, ass. passussineq paasissutissanik illersuinissaq pillugu peqqussummi uannga tunngaveqarpat: artikel 6, imm. 1 (e) (tamanit takuneqarsinnaanera soqutigineqarpat) aamma artikel 6, imm. 1 (f) (inatsisitigut soqutigisaq. Qanoq ilisukkulluunniit paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinitsinnut maalaaruteqarnissannut pisinnaatitaavutit, toqqaannartumik pilerisaaruteqarneq siunertaralugu.
 • Akuersissummik utertitsineq: Paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussineq illit akuersininnik tunngaveqarpat, taava qanoq ilisukkulluunniit akuersissutivit utertinnissaanut pisinnaatitaaffeqarputit. Utertitsinerit sioqqullugu passussinerup ingerlanneqartup inatsisitigut eqqortuunera allanngortinneqassanngilaq. Akuersinerit utertikkusukkukku inussianersumik qinnuigissavatsigit attavigeqqulluta.

 

Arctic Hub-ip assilisanik atuinera

Arctic Hub-ip nittartagaani imaluunniit inoqatinut attaveqaqatigiittarfiani illit assinnik nassaaruit ingerlateqqikkusunngisannik, taava qanoq ilisukkulluunniit saaffigisinnaavatsigut  uunga info@arctichub.gl assillu peerneqarnissaa kissaatigalugu.

 

Nakkutilliisutut oqartussanut maalaaruteqarneq

Paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinerput naammaginngikkukku kaammattussavatsigit attavigeqqulluta oqaloqatigiinniassagatta pisorlu qulaajarlugu. Paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinerput pillugu maalaaruteqarniaruit Datatilsynet-imut maalaaruteqarsinnaavutit:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

Arctic Hub-ip cookiesinut politikia

Cookiesit atortarpavut nittartakkami atuuttut pitsaanerpaamik ingerlanissaat qulakkeerniarlugu, aamma nittartakkatsinnik atuineq pitsaanerpaatinniarlugu illit pitsaanerusumik misigisaqarnissat anguniarlugu. Tamatuma saniatigut paasissutissat atortarpavut misissueqqissaarnerit/naatsorsueqqissaarnerit ingerlanniarlugit nittartakkatta Google Analytics-imi atorneqarneranut tunngasuni. Cookiesit atukkavut qaammatit 12 qaangiukkaangata atorunnaartarput. Akuersinerit tamatigut qanoq ilisukkulluunniit utertissinnaavat cookiemanagerimi immersugassat krydsilersoriarlugit. Pasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinerput naammaginngikkukku kaammattorpatsigit attavigeqqulluta oqaloqatigiinniassagatta pisorlu qulaajarlugu.

 

Illit pillutit cookiesinik aaqqiinermut passussinermullu akisussaasoq tassaavoq:

 

Arctic Hub

Pikialaarfik, Kivioq 2

Postbox 570, 3900 Nuuk

GLN: 5790 00 1954 161

 

Paasissutissanik ilinnut tunngasunik passussinerput maalaarutiginiarukku Datatilsynet-imut maalaarsinnaavutit.