Anna-Sofie Skjervedal Arctic Hub Greenland Research

Arktisk Hub er ankommet på det helt rette tidspunkt, og behovet for hub´en er allerede åbenlyst. Vi vil være en translatør mellem forskning og samfund, siger sekretariatsleder.

 

Af Niels Ole Qvist
Denne artikel er oprindelig bragt i informationsavisen “Forskning til alle” i samarbejde mellem Arctic Hub og Sermitsiaq.AG. 

 

Nuuk er en arktisk mini-metropol, hvis skyline i disse år ikke kun præges af funklende nye højhuse og byggekraner, men også giver luft under vingerne til ambitiøse planer inden for forskning og innovation.

En udvikling, som nu toppes af en længe næret drøm om en International Arktisk Hub.

 

»En samlende platform for grønlandske, danske og internationale polarforskere samt arktiske interessenter«, som det er formuleret i den samarbejdsaftale, der i februar 2020 blev underskrevet af regeringerne i København og Nuuk.

 

I spidsen for hub´ens organisation er sekretariatsleder Anna-Sofie Skjervedal, hvis kernekompetence er borgerinddragelse. En kvalifikation, der er brug for i hub´en, hvor et centralt punkt netop er at forbinde forskning til det omkringliggende samfund. Det mystiske skær, som ofte omgiver tilrejsende polarforskere, skal afløses af et samspil mellem videnskaben og samfundet.

Spreder budskabet

Anna-Sofie Skjervedal, der er opvokset i Nuuk, tiltrådte stillingen for et år siden, og det har været 12 måneder med et ocean af konkrete opgaver og hektisk travlhed. Men også perioder med tiltrængte tænkepauser. På grund af coronaen har der flere gange været låg på de udadvendte aktiviteter, hvilket har betydet mere tid til sekretariatet til både at arbejde strategisk og fostre nye idéer.

 

Men nu er verden som bekendt ved at åbne igen i højt tempo, og rejseaktiviteterne er genoptaget. For Anna-Sofie Skjervedal var det en inspirerende oplevelse, da hun i oktober rejste til Island for at repræsentere hub´en på Arctic Circle Assembly i Reykjavik. 1.400 deltagere var samlet i Harpa Conference Center, og der blev netværket på kryds og tværs.

 

– Det var intenst pludselig at være sammen med så mange mennesker. Men vi har hungret efter den kontakt, siger hun og tilføjer:

 

– Det er værdifuldt for os, at vi kan sprede budskabet om hub´en via personlige kontakter. I Island holdt jeg møder, deltog i sessions og udbyggede forbindelserne til internationale interessenter.

 

– På den slags konferencer er det tydeligt, at Grønland nyder stor international bevågenhed. Det tales meget om os. Globalt ser er vi blevet et symbol på klimaforandringerne. Men der er også andre årsager til det. Arktisforskningen handler ikke kun om iskerne-boringer, men om historie, fiskeri, kultur, fauna og råstoffer, ja, og meget andet.

 

Hotspot

Den Internationale Arktiske Hub har til huse hos Grønlands Naturinstitut. Et inspirerende miljø med en fantastisk placering. Fra bygningen er der udsigt til fjelde og fjorden samt et kig over til Grønlandshistoriens største infrastruktur-projekt, den kommende Atlantlufthavn, der vil betyde et yderligere boost for Nuuk som et knudepunkt for arktiske relationer.

 

I Arctic Hub´s nabolag sker også spændende ting. Der er etableret både et nyt Center for Arktisk Velfærd og et nyt Sprogsekretariat, som hub´en samarbejder med.

 

– For at tackle de udfordringer og muligheder, der med blandt andet følger med klimaforandringer, er det nødvendigt med samarbejde på tværs af sektorer. Arctic Hub kan facilitere dialog mellem forskere og interessenter og bidrage til at nedbryde silo-tænkningen, siger Skjervedal.

Hub´en får 3 millioner fra staten og 750.000 fra selvstyret om året. Det lyder som et begrænset budget til de mange opgaver?

 

– Det er et fint udgangspunkt for at opfylde samarbejdsaftalen – i hvert fald her til den spæde start. Tingene skal gerne udvikle sig. Der kan komme nye opgaver til. Vi har store ambitioner. Skal vi indfri dem, håber vi da på flere midler til Arctic Hub. En mulighed for at indfri det store potentiale kan også på sigt være ekstern finansiering fra private fonde

 

World Wide-interesse

Sekretariatet består indtil videre af tre medarbejdere. Udviklingen af kontorets digitale profil med egen hjemmeside og synlighed på sociale medier har været en fokuseret opgave. Selvom det arbejde stadig er i fuld gang, har omverdenen allerede fundet frem til kontoret. Interessen har været overvældende.

 

– Vi har været i kontakt med forskningsmiljøer i Frankrig, Sydkorea og Australien. For blot at nævne nogle. Henvendelserne er strømmet ind, siger Anna-Sofie Skjervedal.

 

Det er næppe heller for meget at sige, at Arctic Hub er ankommet til det rette sted – på helt rette tidpunkt. Aldrig før har omverdenens interesse for Grønland været så stor. Sidste år åbnede USA konsulat i Nuuk, i dette efterår lancerede EU åbningen af et arktisk kontor, og de seneste uger har hub´en haft besøg af en britisk ambassadør, den canadiske ambassade og en delegation fra USA.

 

– I perioder har vi næsten ikke kunnet lave andet end at tage imod gæster. Hertil kommer en række udadrettede arrangementer. Vi samarbejder med Videnskab.dk om en serie workshops, vi har sat et event op om Nato sammen med Forsvarsakademiet, og så er vi medarrangør af Science Week, der rummer en forskerkonference og en Forskningsfestival, der er målrettet en bredere offentlighed.

 

Tilbagemeldingen har været positiv fra deltagerne, og mange vil gerne samarbejde. En typisk reaktion har været:

– Det her har manglet!

Forankring

Både for forskerne og borgerne vil der være meget at hente, hvis forskerne afsætter flere kræfter på at informere om deres resultater. Derved vil de kunne forankres lokalt. Ifølge Anna-Sofie Skjervedal vil videnskabsfolkene gerne formidle deres videnskabelige resultater, når de arbejder i Grønland. Men det sker for sjældent.

 

– Problemet er, at forskerne typisk har ekstremt travlt. De skal udgive x-antal publikationer og er presset på tid. Men heldigvis er der stadig større fokus på, at det er etisk og bæredygtigt at give forskningsresultaterne tilbage til samfundet. Ofte mangler folk bare et skub til, hvordan man kommer godt fra start med det. Derfor er vi også ved at samle de gode erfaringer og vil formidle dem videre som inspiration til andre.

 

– I hub´en ser vi os selv som en translatør i den proces, der skal aktiveres mellem forskning og samfund. Og jeg er overbevist om, at forskerne vil opdage, at der så også vil strømme vigtig indsigter den anden vej – fra borgeren til forskeren.