»Kunst producerer ny viden«

Mere end nogensinde er der brug for en anden tilgang til at skabe nye indsigter. Det kan kunstens og kulturens metoder bidrage til, fortæller idékvinde bag forskningshus i Sydgrønland. Hun betegner Arctic Hub som »et meget vigtigt initiativ«

 

Af Niels Ole Qvist. Foto af Leif Josefsen.
Denne artikel er oprindelig bragt i informationsavisen “Forskning til alle” i samarbejde mellem Arctic Hub og Sermitsiaq.AG. 

 

Narsaq Internationale Forskningsstation er smukt beliggende midt i Narsaq med en underskøn udsigt over isfjorden, Narsaq Ilua og Kvanefjeld.

 

Den 2-etagers forskerbolig er det beskedne, fysiske omdrejningspunkt for et større, visionært projekt med tråde ud i verden:

En international forskningsplatform med fokus på udvikling af kultur- og videnskabelige projekter i den sydgrønlandske region.

 

Initiativet er udviklet og ledet af Lise Autogena, som forklarer, at idéen opstod i årene omkring lanceringen af Kvanefjeld-mineprojektet, hvor lokale borgere ikke følte sig hørt og inddraget. Narsaq blev i de år genstand for international opmærksomhed, også fra tilrejsende forskere.

 

– Forskningsstationen er etableret som en platform, der kan engagere forskere bedre i samfundet og sikre at forskningsprojekter ikke publiceres langt væk fra lokalmiljøet, men også formidles og kommer den lokale befolkning til gode, forklarer Lise Autogena, der er professor og leder af Forskningscentret for Kunst, Design og Medier ved Sheffield Hallam Universitetet i England.

 

Kulturens rolle

Forskningsstationen er blandt andet ramme om spændende brobygning mellem videnskab og kunst. Nogle læsere vil måske opfatte de to ting som modsætninger. Men gennem nye samarbejder skabes nye indsigter.

 

– Kunstnerisk forskning er en praksisbaseret forskningsmetode indenfor de videnskabelige discipliner, der undersøger, hvordan kunsten kan producere ny viden. Der er mere end nogensinde brug for den anderledes tilgang til viden-skabelse som kunsten og kulturens metoder og tilgange kan bidrage med I Danmark og Grønland er kunstnerisk forskning noget nyt, forklarer Lise Autogena.

 

Når det kommer til kunstnerisk forskning besidder Autogena en sjælden og stor erfaring som daglig leder af et af de ældste centre for kunstnerisk forskning i Europa, hvor hun har arbejdet som professor i Cross-Disciplinary Art siden 2012. Hun peger på, at grønlandske kunstnere har en stærk stemme, der yder et vigtigt bidrag til samfundet.

 

– Det kan være i form af »illustrationer« af følelser eller problemer, der kan være svære at udtrykke. I Grønland, hvor sprogdebatten kan skabe splittelse, spiller kunsten og kulturen en stor rolle i at skabe samvær, men også i at italesætte de ting, der er svære at snakke om. Kunsten er således også videnskabende og en vigtig medspiller til at udvikle nye metoder og forståelser på samme måde som anden forskning.

 

– Forskningsstationen forsøger at gøre det økonomisk muligt at udvikle mere kunst og kultur i Sydgrønland, tilføjer Lise Autogena.

Unik platform

Lise Autogena understreger, at forskere indenfor alle viden-skabende områder er velkomne på forskningsstationen.

 

– Aktuelt er vi i gang med at etablere en bestyrelse med lokal, national og international forankring. I løbet af foråret vil vi involvere lokale beboere i en diskussion om hvilke potentialer, samarbejder og muligheder projektet kan bidrage med lokalt.

 

Blandt de oplagte samarbejdspartnere nævner hun en række institutioner og organisationer, herunder Nationalmuseet, Grønlands filmindustri, Narsaq Museum samt fiskeindustrien og landbrugsområdet.

 

Hun er særdeles positivt indstillet over for etableringen af Artic Hub.

 

– Arctic Hub er meget vigtigt initiativ i Grønland, der arbejder med en meget stor åbenhed omkring videnskabelse og vigtigheden af lokal forankring som en betingelse for lokal udvikling. Vi håber på at afprøve mange nye initiativer sammen med Arctic Hub som en unik platform, der kan etablere meningsfulde internationale og nationale partnerskaber på tværs af forskning, Som en ny eksperimenterende lokal organisation er et sådant samarbejde essentielt for udviklingen og realiseringen af vores formål, fastslår Lise Autogena.

»Særdeles interessant«

Indvielsen af forskningsstationen har været udskudt på grund af Covid-19. Men der har allerede været en del besøg på stationen, blandt andre Ayoe Kristiansenfra Ilisimatusarfik, som arbejdede på et samfundsvidenskabeligt kandidatstudie med fokus på borgerinddragelse. Den amerikanske ph.d.-studerende Zane Cooper har også gæstet stedet. Hans projekt er finansieret af The Internet Foundation i USA, og han gjorde lige som Ayoe Kristensen sig stor umage med at indfri den erklærede målsætning om at række ud mod samfundet.

 

Pædagogisk leder af Campus Kujalleq, Per Lykke Søndergaard, bekræfter således, at eleverne fik et værdifuldt udbytte af det pædagogiske samarbejde, som forskningsstationen etablerede mellem Zane Cooper og campus.

 

– Zane Cooper gennemførte en halvanden times workshop på engelsk for 100 gymnasieelever om emnet »Minedrift, Teknologi og E-affald«. Cooper forklarede særdeles interessant forbindelser og relationer mellem materiel teknologi, som internettet, den globale eftersøgning af sjældne jordarter og de konkrete udfordringer omkring minedrift for det grønlandske samfund.  Jeg er sikker på, han bidrog med meget godt til elevernes bevidsthed om centrale spørgsmål vedrørende teknologi og menneske, forklarer Per Lykke Søndergaard.

Fotos
Topfoto De tilrejsende forskere lover at formidle deres resultater til lokalsamfundet. Foto af Lise Autogena.
Foto 1 Kunsten har en rolle at spille i forskningen, og grønlandske kunstnere har en stærk stemme. Her er det rapperen Josef Tarrak Petrussen. Foto af Leif Josefsen
Foto 2 Forskningsstationen i Narsaq, smukt beliggende på grundfjeldet, er beskeden af ydre, men initiativet er fyldt med visioner. Foto af Lise Autogena.