Guide til relevante organisationer i grønlandsk forskning

Knot, Dog sleigh, Arctic Hub, Greenland, research, science, hundeslæde, Qimmeq

Her kan du blive klogere på nogle af de relevante organisationer i grønlandsk forskning. Vi håber, du vil finde det brugbart i forhold til at komme i gang med dit forskningsprojekt i Grønland.

 

Vær venligst opmærksom på, at dette på ingen måde er en fuldstændig liste, men at vi løbende opdaterer og forbedrer den. Derfor er du også meget velkommen til at gøre os opmærksom på, hvis du har forslag til tilføjelser til listen.

1
Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departementet dækker mange forskellige områder. Find den rigtige person ved at besøge hjemmesiden.  

2
Departement for Sundhed

Departement for Sundhed

Departementet dækker mange forskellige områder. Find den rigtige person ved at besøge hjemmesiden.  

3
Departement for Fiskeri og Fangst

Departement for Fiskeri og Fangst

 

Departementet dækker mange forskellige områder. Find den rigtige person ved at besøge hjemmesiden.  

4
Departement for Råstoffer

Departement for Råstoffer

 

Departementet dækker mange forskellige områder. Find den rigtige person ved at besøge hjemmesiden.  

5
Grønlands Repræsentation i Washington, D.C.

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C.

 

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de bilaterale relationer mellem Grønland og USA samt Grønland og Canada på en række områder, herunder politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet, forskningsmæssigt og kulturelt.

6
Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

 

Rådet er oprettet i 2013 på grundlag af FN’s principper for oprettelse af nationale menneskerettigheds organisationer og deres anbefaling for oprettelse af sådanne råd og organisationer.

7
The Inuit Circumpolar Council (ІСС)

The Inuit Circumpolar Council (ІСС) – i Grønland

 

ICC er en international organisation for det oprindelige folk. Organisationen repræsenterer omkring 180.000 inuitter med bopæl i de arktiske regioner Alaska, Canada, Grønland og Chukotka i Rusland.

8
Ligestillingsrådet i Grønland

Ligestillingsrådet i Grønland

 

Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Rådet er politisk uafhængigt, hvilket betyder, at det ikke er bundet af nogen offentlig instans, og det arbejder derfor på eget initiativ. 

9
Grønlands Børnerettighedsinstitution

Grønlands Børnerettighedsinstitution

 

MIO arbejder for at udbrede kendskabet om FN’s konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FNs Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som forbedrer dagligdagen for – særligt udsatte – børn og unge i Grønland.

10
Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionen

Tilioq – Handicaptalsmandsinstitutionen

 

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut. Tilioqs opgaver er lovbundne og at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

11
Innovation Greenland

Innovation Greenland

 

Innovation Greenland (tidl. Greenland Business) har til opgave at yde generel erhvervsrådgivning og behandle ansøgninger fra iderige iværksættere, der har brug for økonomisk tilskud eller vejledning til at forvandle deres innovative ideer til konkrete og bæredygtige projekter. Af selv samme årsag administrerer Innovation Greenland Grønlands Selvstyres erhvervsfremmeordninger.