Bør der være grænser for, hvor stor splittelse et mineprojekt må skabe?

Mining, Kuannersuit near Narsaq, Anne Merrild Hansen of Ilisimatusarfik, Arctic Hub, research, Greenland, Grønland, science, videnskab

Mineprojekter i Grønland kan have negative konsekvenser for lokalbefolkningerne, allerede inden de er gået i gang. Derfor foreslår forskere en form for screening af projekter, inden firmaerne indsender deres ansøgninger. Men at komme med faglige indspark i de ofte meget følelsesladede debatter om miner i Grønland er øretævernes holdeplads.

 

Af Uffe Wilken, Polarfronten 

 

I forbindelse med anlæggelse af en mine i Kuannersuit (Kvanefjeld) nær Narsaq i Sydgrønland har der de seneste ca. 20 år været afholdt en række borgermøder, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til ministre, myndigheder og mineselskab. Minen skal bryde malm med sjældne jordarter, men som biprodukt får man også uran. På et af møderne rejste en kvinde sig op og henvendte sig til panelet med spørgsmålet: ”Vil I selv bo i Narsaq, hvis minen bliver en realitet?”

 

Spørgsmålet er et synligt udtryk for den bekymring, der ligger i en lokalbefolkning, når store projekter er i støbeskeen. Lang tid forinden det første spadestik måske/måske ikke, skal tages, har projektet allerede påvirket lokalsamfundet. Det er professor Anne Merrild Hansen fra Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet og Aalborg Universitet, født og opvokset i Narsaq, der refererer kvindens spørgsmål. Hun ser gerne, at den slags bekymringer, som spørgsmålet er et udtryk for, bliver adresseret så tidligt i planlægningsprocessen som muligt. For som hun siger:

 

”Miljø har vi beskæftiget os med i mange år, og det kender vi godt. Derfor har vi grænseværdier for, hvad vi vil acceptere og ikke acceptere. Men på det sociale område findes der ikke grænseværdier, og derfor bliver det svært at argumentere for, hvornår noget kan have en så væsentlig konsekvens for det lokale samfund, at det bør føre til, at man afviser projektet.”

Derfor foreslår hun og andre forskere, at der så tidligt som muligt foretages en screening af projekter, for at finde ud af, om der er ”no-go faktorer” til stede, dvs. faktorer, der allerede inden projektet går i gang kan give et fingerpeg om, hvorvidt projektet vil få de tilladelser, der skal til. 

 

Efterlyses: Sociale grænseværdier

 

Det har i mange år været lovpligtigt at foretage en miljøvurdering inden større anlægsprojekter startes op. Vurderingen er en del af det oplyste grundlag, en beslutning tages på. I løbet af de seneste ca. 20 år har en tilsvarende Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) vundet mere og mere indpas som et element på lige fod med miljøvurderingerne.  

 

Anne Merrild Hansen er udmærket klar over, at det sociale område er mere svært at håndtere end fx miljø. Dels fordi det er svært at sætte ”hardcore parametre” op, og dels fordi det er ret nyt at tænke i de her sociale sammenhænge. Men det sociale fylder mere og mere, og som Anne Merrild Hansen siger: 

 

“Fra det tidspunkt hvor efterforskningen startede, begyndte folk at overveje deres tilværelse og at tage stilling til, om de vil vedligeholde deres hus eller ej, eller om de overhovedet har lyst til at forblive en del af lokalsamfundet i Narsaq. Rigtig meget går i stå, fordi folk afventer, hvad der kommer til at ske med deres fremtid, og hvilke forudsætninger de har at handle ud fra. I vores undersøgelse siger vi så, at man skal tænke på de sociale konsekvenser meget tidligere i processen – inden en VSB. Det er svært at stille krav om en VSB, når mineselskabet ikke engang ved, om de vil have en mine. Det er der, vores screeningværktøj kommer ind.”

”No-go faktor” som bremseklods 

 

Derfor foreslår forskerne, at mineselskaberne inden at de giver sig i kast med dyre miljø og sociale konsekvensanalyser screener lokalsamfundene for at lokalisere ”no-go faktorer” – faktorer der kan bremse deres projekt. 

 

Som reference anvender forskerne FN’s Menneskerettighedskonvention, en konvention som er anerkendt af både mineindustrien og mange finansieringsorganisationer. Forskerne nævner som eksempel det, at fratage mennesker retten til en ordentlig vandforsyning. Det vil være i strid med rettigheden om en passende levestandard – især for landmænd og fjerntliggende landsbyer uden alternative muligheder for vandforsyning. Skulle en landsby blive frataget muligheden for en fortsat vandforsyning pga. et projekt, ville det svare til at fratage landsbyen sine basale menneskerettigheder – og vil derfor være en social no-go faktor. 

Tæsk 

At bidrage med faglig viden i en til tider meget følelsesladet debat er øretævernes holdeplads, og tungen skal nok holdes lidt mere lige i munden end sædvanligt. Anne Merrild Hansen fortæller om, hvordan hun positionerer sig i et konfliktfyldt diskussionsmiljø:

 

”Jeg er ikke politiker, så jeg skal ikke tage stilling til, om projekterne er gode for Grønland eller ej. Jeg skal fortælle, hvad er det for en viden, man har brug for at have for at kunne træffe nogle informerede beslutninger og sikre, at projekterne så vidt muligt – hvis de bliver implementerede – bliver til gavn for Grønland.”

 

”Og ja, jeg har også fået tæsk. Under valget udtalte jeg mig til medierne, og jeg synes selv, at jeg var både kritisk og sagde, at der var nogle ting omkring det samfundsmæssigt bæredygtige, der fungerede, men der var også noget, der ikke fungerede. Forsøgte kort sagt at være objektiv. I kommentarsporet på KNR’s artikel stod der så bl.a. at ”hende den danske professor hvad bilder hun sig ind – hun er ikke velkommen i Grønland, hun er alt for positiv og går bare med mineselskaberne”. Andre skrev at ”hun prøver at piske en stemning op og få folk imod’. At jeg forsøgte at være neutral blev opfattet som jeg var både for og i mod på en gang – så de var alle sammen sure på mig.”

 

 

Kontakt: Anne Merrild Hansen 

 

Denne artikel er en del af et temanummer af Polarfronten om Arctic Hub. Udgivelsen er lavet som et samarbejde mellem Arctic Hub og Polarfronten.

 

Links

Aaen, Merrild Hansen & Kladis: Social no-go factors in mine site selection. The Extractive Industries and Society 8, 2021.