Sarah vil advare os om dårligt vejr i rummet

Sarah Schultz Beek - Arctic Hub

Rumvejr kan få vores kommunikationssystemer til at gå ned – især i Arktis. Derfor laver PhD-studerende Sarah Schultz Beeck kort, der viser, hvor i Grønland rumvejret giver dårlig eller ingen forbindelse, så vi kan planlægge efter det.

 

Af Signe Ravn-Højgaard

 

Det er kritisk, hvis man er i en nødsituation til havs eller til fjelds og hverken radio eller satellittelefonen har forbindelse og gps’en heller ikke kan finde ud af, hvor man er henne. Sådanne udfald på vores kommunikationssystemer kan skyldes dårligt rumvejr. Og det sker faktisk mange gange om året.

 

”Rumvejr betegner aktivitet fra solen, som påvirker mennesker og teknologi. Det kan for eksempel være solvind og soludbrud, hvor ladede partikler rammer det øverste lag af jordens atmosfære, der kaldes ionosfæren. Det skaber forstyrrelser i jordens magnetfelt og i de kommunikationssystemer, der anvender radiofrekvenser, som for eksempel gps’er, satellittelefoner eller vhf-radioer,” forklarer Sarah Schultz Beeck, PhD-studerende på DTU Space.

Sarah Schultz Beek - Arctic Hub - Greenland research

Ph.d-studerende Sarah Schultz Beek tager en pause, mens hun er ude og se til satellitmodtagerne, som hun bruger til at indsamle data til sin forskning.

Forstyrrelserne er størst i polarområderne, og det gør, at kommunikationssystemerne i Grønland ganske hyppigt bringes ud af drift i perioder fra 15 minutter til flere timer. Forstyrrelserne kan gøre, at kommunikationssystemerne slet ikke virker eller virker ustabilt og upræcist.

 

Kortlægning af rumvejret over Grønland

Derfor går Sarah Schultz Beeck’s ph.d.-projekt på DTU Space ud på at kortlægge, hvor i Grønland, der er dårligt rumvejr. Hun vil udvikle et kort, der med farvekoder, kan advare folk om, hvor de skal være opmærksomme, hvis de er afhængige af, at radiokommunikationen virker.

 

Håbet er på sigt også at lave deciderede rumvejrmeldinger, der forudsiger, hvordan rumvejret vil forstyrre gps og radiokommunikationen i den nærmeste fremtid. Men det vil blive svært at forudsige længere frem end få timer. Før det overhovedet kan lade sig gøre, må Sarah Schultz Beeck udvikle realtidskort.

Sarah Schultz Beek - Arctic Hub - GNSS satellite receiver - Greenland research

En GNSS satellitmodtager, som blandt andet ved at modtage GPS-signal fra satellitterne over Grønland kan bestemme, hvor mange forstyrrelser rumvejret giver. Det er data fra disse satellitmodtagere, ph.d-studerende Sarah Schultz Beek bruge til at udvikle brugbart kort over rumvejrsforstyrrelserne, som kan deles med befolkningen. Foto: Sarah Schultz Beek

”Realtidskortene skal give et billede af, hvordan forstyrrelserne er lige nu, og hvordan de har været tidligere. Det kan give en indikation på, om der er meget solaktivitet lige nu og om forstyrrelser er sandsynlige,” forklarer Sarah Schultz Beeck.

 

Flere forstyrrelser i fremtiden

Rundt omkring i Grønland findes syv målestationer, der kan måle forstyrrelser ved at forbinde til nogle af de 60 satellitter, der flyver over Grønland. Det er denne data, Sarah Schultz Beeck er ved at omdanne til et kort, der kan vise os, hvor der er forstyrrelser lige nu, og hvor alvorlige de er.

 

Hun skal blandt andet finde ud af, hvor store forstyrrelserne skal være, før det er et problem for den radiokommunikation og positionsbestemmelse ved hjælp af for eksempel gps, som folk rent faktisk bruger i Grønland. Det bruger hun til at lave kortet brugbart for folk. Der er nemlig stor forskel på, hvor følsomt forskelligt kommunikationsudstyr er overfor forstyrrelserne.

 

“Rumvejr betegner aktivitet fra solen, som påvirker mennesker og teknologi,” Sarah Schultz Beeck

 

Hun forklarer, at solen har en 11 års cyklus, hvor solaktiviteterne stiger og falder. Vi er nu på vej mod den mest aktive periode – og dermed kan vi forvente flere forstyrrelser i de næste år. Det kan gøre kortet mere påtrængende.

 

Soludbrud giver ikke kun forstyrrelser – de giver også nordlys. Så vi også forvente mere nordlys den næste årrække.

 

Læs mere om DTU Space’s arbejde her.

Sarah Schultz Beek - Arctic Hub - data points

Her ses en et kort med de datapunkter, som Sarah bruger til at lave et kort over rumvejrsforstyrrelserne. De røde farver er de steder, hvor der er målt størst forstyrrelser.